first_page Български English

Софтуер

 

  Начало · Софтуер

FASTY Locating

FASTY Locating е RTLS платформа, която комбинира различни безжични и ултразвукови технологии, за да посрещне изискванията за локализиране, проследяване и контрол във вътрешна и външна среда.

повече

повече

Fasty Warehouse Manager

FASTY Warehouse Manager е софтуер за управление на складова и производствена логистика, който предлага обслужване в реално време на всички процеси.

повече

повече

Fasty Inspector

FASTY Inspector е система за управление на инспекции, превантивна поддръжка и технически надзор.

повече

повече

Fasty Label

ОПТИМ-АЛ предлага специализирано решение за баркод етикетиране.

повече

повече

Mobile Commerce

Mobile Commerce е система за управление на мобилна и разносна търговия, която обслужва процесите по: взимане на поръчки, продажби, доставки, връщания, събиране на плащания

повече

повече

Order Taker

Order Taker е мобилен софтуер за събиране на поръчки и мърчандайзинг операции.

повече

повече

Fasty Assets

FASTY Assets е система за управление, контрол и инвентаризация на дълготрайни активи (ДМА).

повече

повече

Fasty Reporter

FASTY Reporter е система за контрол и отчетност на работни процеси, изпълнявани извън офиса.

повече

повече

POD

Като продължение на софтуера си за складово управление ОПТИМ-АЛ предлага мобилно софтуерно приложение за обслужване доставки (Proof of delivery).

повече

повече

CRM

CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на отношенията с клиентите, която обслужва процесите по търговски комуникации

повече

повече