first_page Български English

Производство

 

Начало · · Вертикално меню · Производство

Производството е сектор, който изисква точност и навременна реакция при възникнала ситуация. От ключово значение е достъпът до информация в реално време, контрол на работните процеси, управление на партиди, уникално идентифициране на продукцията, проследимост на движението на суровини, материали и готова продукция. 

За производствения сектор ОПТИМ-АЛ предлага решения за:

  • Управление на складова и производствена логистика
  • Управление на инструментално стопанство
  • Контрол на производството
  • Баркод/RFID етикетиране на продукция
  • Изграждане на Wi-Fi инфраструктура
  • Управление, поддръжка и инспекции на активи

Вижте продуктите