first_page Български English

FASTY Locating

 

  Начало · · Софтуер · FASTY Locating

FASTY Locating е RTLS платформа, която комбинира различни безжични и ултразвукови технологии, за да посрещне изискванията за локализиране, проследяване и контрол във вътрешна и външна среда.

Предлага технически решения и софтуер, които функционират самостоятелно и могат да се интегрират към съществуваща информационна и комуникационна инфраструктура на фирмата. Използват се съвременни безжични технологии за идентифициране, локализиране и проследяване на мобилни обекти и тяхното поведение във времето.