first_page Български English

Полеви дейности

 

Начало · · Вертикално меню · Полеви дейности

В много браншове голяма част от работните операции се извършват на открито и извън офиса. Отчет на изпълнени задачи, технически надзор и инспекции, работа с инвентар, достъп до ключова актуална информация, работни инструкции, поддръжка на машини и съоръжения, са области от ключово значение за бизнеса. Именно при изпълнението на тези процеси могат пълноценно да бъдат използвани мобилни софтуерни приложения. Чрез тях ще се подобри точността и коректността на информацията между отделните звена, ще се удължи експлоатацията на оборудването, ще се намалят разходите за поддръжка.

С приложение в изпълнението на полеви операции са следните решения от портфолиото на ОПТИМ-АЛ:

  • управление на активи
  • отчитане на дейности и задачи
  • изпълнение на поддръжка и инспекции
  • управление на складови процеси
  • дистанционно изпращане и следене на поръчки

Вижте продуктите